U ŽZH UKINUTO STANJE NESREĆE

Ukinuto je stanje nesreće prouzrokovano pojavom virusa Covid-19 na području Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada ŽZH je takvu odluku donijela na 56. sjednici održanoj u Širokom Brijegu na prijedlog Stožera civilne zaštite ŽZH.

Vlada je također utvrdila Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, koji je uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava gradovima i općinama u ŽZH za sufinanciranje prijevoza učenika utvrđenih Proračunom ŽZH za 2020. godinu; Odluku o utvrđivanju koeficijenata za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade razvojačenim braniteljima za razdoblje travanj – lipanj 2020. godine (II. Kvartal 2020. godine); Odluku o davanju suglasnosti za sporazumni raskid Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj: 6149/1 k. o. Ljuti Dolac, Široki Brijeg; Odluku o davanju suglasnosti za sporazumni raskid Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj: 3148/1 k. o. Uzarići, Široki Brijeg; Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o osnivanju Srednje strukovne škole Posušje; Odluku o utrošku sredstava Tekući prijenosi za šport utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu te Odluku o proglašenju prestanka stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je usvojila Izvješće o radu Stegovnog vijeća Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine; Izvješće o radu Policijskog odbora za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine; Izvješće o radu Povjerenstva za davanje mišljenja po zahtjevu za jednokratnu novčanu pomoć kod teške invalidnosti ili teške bolesti za 2019. godinu; Izvješće o radu Povjerenstva za upravljanje oduzetom imovinom za 2019. godinu i Izvješće o radu Povjerenstva za sprječavanje korupcije u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2019. godinu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *